NÉMET NYELVI TÉMAHÉT

  1. október 12-16-ig tartó hét során valósítottuk meg az idegen nyelvi témahét programjait.

Valamennyi évfolyam részt vett a tevékenységekben a délelőtti tanórákon és a napközi otthoni foglalkozások keretében egyaránt.

Legfontosabb célunk volt, hogy gyarapítsuk tanítványaink ismereteit a tanulandó vagy már tanult idegen nyelvvel, a német nyelvi országokkal (Németország, Ausztria, Svájc, Liechtenstein) és kultúrájukkal kapcsolatban.

Megtudták a gyerekek, mely országokban beszélik hivatalos nyelvként a németet, hol élnek német ajkú kisebbségek. Elkészítették az ország zászlaját, címerét, meghallgatták himnuszát. Megismertek híres német meseírókat, gyűjtöttek autómárkákat, kulturális eseményeket, hagyományokat (Oktoberfest, Sankt Martins Tag), népviseleteket. Gyűjtöttek a német kultúrával, sporttal, az országok történelmével, kiemelkedő személyiségeivel, hősökkel, fontos turisztikai látványosságaival, konyhaművészettel kapcsolatos anyagokat különböző írott és elektronikus forrásokból (www.wikipédia.com), technika órán elkészítettek egy jellegzetes német ételt is. Elhelyezték a német nyelvű országokat Európa térképén, beszélgettek földrajzi, kereskedelmi, politikai kapcsolataik összefüggéseiről, a múlt és a jelen problémáiról, a fejlődési lehetőségekről. Plakátkészítések és rövidfilmek (www.youtube.com) megtekintése (Németország: tartományok, ismertebb várak, várkastélyok, Ausztria: építészeti stílusok, földrajzi jellemzők, népviselet, Liechtenstein: politikai berendezkedés, ipar, művészet) során rögzítették a tanultakat. Összehasonlításokat végeztek Németország és Magyarország statisztikai adatait elemezve (az országok területe, népessége, éghajlati adatai, sporteredményei, két nyelv grammatikai, fonetikai eltérései stb.)

Tanultak német nép- és gyermekdalokat (Kakukk, kakukk, Szél fut a nádason, Bruder Jakob, Grün, ja grün sind), meséket (A kis Mukk, Piroska és a farkas, A nyúl és a sün, Holle anyó, A brémai muzsikusok, Kakaska és tyúkocska, Jancsi és Juliska stb), verseket, népi játékokat (Blinde Kuh, Der Wirt geht auf das Feld stb.), és német táncot. Néztek mesefilmeket német és magyar nyelven (Der Hase und der Igel, A kis Mukk, Holle anyó).

A még idegen nyelvet nem tanuló korosztály is megtanulhatott német szavakat (színek, számok, foglalkozásnevek), a már tanulók pedig bővíthették szókincsüket. Dramatizálták, eljátszották a meséket (Holle anyó, Az aranytallér), készítettek meseillusztrációt, bábokat, a témákhoz köthető egyéb figurákat, gyurmáztak technika, rajz órákon, délutáni foglalkozásokon.

A program a részt vevő pedagógusok és tanulók véleménye szerint sikeres volt, mindenki motiváltan vett benne részt. Sok szempontból és sok új ismeretet közvetített.

 

Tanulói vélemények

 

„Az idegen nyelvi témahéten megtudtam, hogy Németország Európában van, nagyobb, mint Magyarország, és többen laknak ott. Euróval fizetnek. Megtanultam német meseírók nevét.: Hauff és Grimm testvérek. Tetszett a Kis Mukk című film is. A tabló készítésében is dolgoztam.”

(M. K. 3. o.)

„Nekem az tetszett az idegen nyelvi témahétben, hogy megismerhettem, hogy ki Németország kancellárja. Megtudtam, hogy többen élnek Németországban mint Magyarországon. Megismertem olyan német meséket, amikről nem hallottam. Részt vettem német autómárkák, focicsapatok gyűjtésében.”                                                                              (K. B. 4. o.)

 

„Nagyon jó volt, amikor csoportokba verődtünk. Kivágtuk a képeket, kiszíneztük, leragasztottuk. Díszítgettük a plakátot. Márton napján a falusiak sült libát ettek. Nagyon szeretném, ha jövőre is lenne Németországhoz kapcsolódó program.”

(L.V. 6. o)

PUSZTAKOVÁCSI-ISKOLAI NÉMET NYELVI TÉMAHÉT16 PUSZTAKOVÁCSI-ISKOLAI NÉMET NYELVI TÉMAHÉT15 PUSZTAKOVÁCSI-ISKOLAI NÉMET NYELVI TÉMAHÉT14 PUSZTAKOVÁCSI-ISKOLAI NÉMET NYELVI TÉMAHÉT13 PUSZTAKOVÁCSI-ISKOLAI NÉMET NYELVI TÉMAHÉT12 PUSZTAKOVÁCSI-ISKOLAI NÉMET NYELVI TÉMAHÉT11 PUSZTAKOVÁCSI-ISKOLAI NÉMET NYELVI TÉMAHÉT10 PUSZTAKOVÁCSI-ISKOLAI NÉMET NYELVI TÉMAHÉT9 PUSZTAKOVÁCSI-ISKOLAI NÉMET NYELVI TÉMAHÉT8 PUSZTAKOVÁCSI-ISKOLAI NÉMET NYELVI TÉMAHÉT7 PUSZTAKOVÁCSI-ISKOLAI NÉMET NYELVI TÉMAHÉT6 PUSZTAKOVÁCSI-ISKOLAI NÉMET NYELVI TÉMAHÉT5 PUSZTAKOVÁCSI-ISKOLAI NÉMET NYELVI TÉMAHÉT04 PUSZTAKOVÁCSI-ISKOLAI NÉMET NYELVI TÉMAHÉT3 PUSZTAKOVÁCSI-ISKOLAI NÉMET NYELVI TÉMAHÉT2 PUSZTAKOVÁCSI-ISKOLAI NÉMET NYELVI TÉMAHÉT1