KOMPLEX KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK

Tematika:

1. óra Közlekedési alapok.

A KRESZ fogalma. A kerékpár fogalma, kötelező és ajánlott tartozékok. A fékek működésének áttekintése. A közlekedés során a láthatóság fontossága.

2. óra A közlekedést szabályozó rendszerek.

A táblák csoportjai.

A forgalomirányító lámpák rendszere. Útkereszteződésben valamennyi járműre, illetve a kerékpáros közlekedésre kialakított lámpák. A vasúti átjárót biztosító lámpák illetve a kiegészítő, vagy teljes karú sorompók működése.

3. óra Kerékpáros táblák

 

  1. óra Közlekedési alapok.

A KRESZ fogalma.

A kerékpár fogalma, kötelező és ajánlott tartozékok. A fékek működésének áttekintése. A közlekedés során a láthatóság fontossága.

 

  1. óra A közlekedést szabályozó rendszerek.

A táblák csoportjai.

A forgalomirányító lámpák rendszere. Útkereszteződésben valamennyi járműre, illetve a kerékpáros közlekedésre kialakított lámpák. A vasúti átjárót biztosító lámpák illetve a kiegészítő, vagy teljes karú sorompók működése.

 

  1. óra Kerékpáros táblák

Elsőbbségi, tilalmi, utasítást adó, kerékpáros táblák csoportjai.

A táblák felismerése, jelentésük alkalmazása a közlekedés során.

 

  1. óra Hol szabad, hol tilos kerékpározni.

Azon utak megismerése, ahol szabad, illetve tilos kerékpárral közlekedni.

Figyelembe véve az adott utakat biztosító közúti jelző táblákat.

 

  1. óra Közlekedés útkereszteződésben.

Áthaladási szabályok. Rendőri irányítás, karjelzések, útvonal típusát szabályozó, elsőbbségi táblák az útkereszteződésben. Megkülönböztetett jelzéseit használó járművek elsőbbsége. Figyelmeztető jelzést használó járművek.

 

  1. óra Jobb-kéz szabály

Áthaladás útkereszteződésben – balra kanyarodás, közvetetett balra kanyarodás, jobbról érkező járművek elsőbbsége.

 

  1. óra Kanyarodási szabályok

Haladás főútvonalon – ráhajtás, ráfordulás, az útszakasz elhagyása. Közlekedés kijelölt gyalogos-átkelő hellyel (zebrával) ellátott útszakaszon.

 

  1. óra Gyalogos közlekedés szabályai.

Gyalogos közlekedés egyénileg, csoportosan lakott területen belül és kívül. Közlekedés tömegközlekedési járműveken.

 

  1. óra Elméleti összefoglaló.

Közlekedési helyzetek felismerése helyes és gyors megítélése. Szabályismeret, szabályok alkalmazás. Közlekedési jelző rendszerek ismerete, alkalmazása. Teszt lap kitöltése.

 

  1. óra Megépített KRESZ pályán a tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása.

 

A foglalkozásokat délután 13.00 órakor kezdtük. Alkalmanként két, illetve három órát tartottam.

A foglalkozásról fotók és jelenléti ívek készültek, amelyeket a beszámolóhoz csatoltam. Az eredeti jelenléti ívek és a fotóanyagok az iskola pályázati anyagában megtalálhatóak. Az iskola vezetése maximálisan támogató volt. Olyan tantermet biztosítottak, ahol interaktív tábla volt. A tematika felépítése miatt ez szükséges volt, hogy vizuálisan lássák a tanulók a tananyagot. A kerékpár tartozékainak bemutatásához, a fékek működésének megértéséhez nagyban segített a mozgó, interaktív tananyag. A közlekedési jelzőrendszerek, táblák, jelző lámpák működéséhez, az elsőbbségi szabályok elsajátításához elengedhetetlen volt az interaktív tábla. A tanulók együttműködőek voltak. Minden foglalkozáson érdeklődően vettek részt. A rész összefoglaló feladatokat jól oldották meg, a közlekedési szituációkat jól átlátták. Véleményük szerint a program hozzájárul a gyalogos és a kerékpáros balesetmentes közlekedéshez. Megkeresésemre, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködve biztosítottuk a közlekedési pálya építéséhez az eszközöket, a teszt lapokat, valamint a biztonságos közlekedést szolgáló ajándéktárgyakat – fény visszaverő karkötőket, kulcstartókat, matricákat. A művelődési ház udvarán felállított közlekedési pályán mutatták be a tanulók a gyakorlati ismereteiket.. A záró foglalkozáson, felkérésemre munkámat segítette nyugdíjas közlekedési rendőr, aki megyei diákversenyeken zsűritagként dolgozik évek óta.

A gyerekek nagyon élvezték a gyakorlati foglalkozást. Valamennyi résztvevő tanuló emléklapot és ajándéktárgyakat kapott.

 

A pályázatban kitűzött célokat a program megvalósítása során elértük:

– A közlekedésben biztonságosan és felelősségteljesen vesznek részt.

– Szabályismeretre, szabályalkalmazásra tettek szert a biztonságos közlekedésben való

részvételhez.

– A gyalogos közlekedés, a tömegközlekedés, a kerékpáros-közlekedés szabályainak

gyakorlati alkalmazását megismerték.

– A közlekedési helyzetek, szituációkat felismerik és helyesen ítélik meg.

– A közlekedési helyzetekben biztonságuk érdekében adott szituációban nem élnek elsőbbségi

jogukkal.

– A közlekedési helyzeteket helyesen és gyorsan megítélik, ismereteik segítik a közlekedési

jelzések biztonságos értelmezését.

– Elsajátították a közlekedésessel kapcsolatos helyes magatartási szokásokat és az elvárt

udvariassági szabályok alkalmazását.

– Megismerkedtek a közlekedés pozitív magatartásformáival.

– A kismotor vizsgához az iskolában hagytam segédanyagot. A programban résztvevő gyermekek jelenleg nem gondolkodnak arról, hogy segédmotor kerékpár vezetéséhez szerezzenek engedélyt, mivel életkoruk 10-12 év.

 

Pusztakovácsi-közl ismeretek3- Pusztakovácsi-közl ismeretek1-Pusztakovácsi-komplex közlekedés1