IKT

Az IKT eszközök alkalmazásának lehetőségei a tanórán c. tanfolyam 10 alkalommal nyújtott ismereteket a tantestületnek.

 

A tanfolyam legfőbb célja, hogy bővítse a tanárok digitális- informatikai tudását, felhasználható ismereteket nyújtson az IKT eszközökről és azok felhasználásának lehetőségeiről a tanítási órákon.

A tanfolyam tematikájának összeállítása során a tantestület igényeit felmértem és ennek figyelembe vételével állítottam össze a tíz alkalommal ismertetett anyagot.

 

A tantestület minden egyes tagja részt vett ezeken a foglalkozásokon. Az IKT eszközök ismeretében és alkalmazásában egyes kollégák több előzetes ismerettel rendelkeztek, míg mások szinte kezdőnek bizonyultak. Érdeklődésük az egyes témák iránt nagy volt.

 

Az intézmény IKT eszközökkel való ellátottsága nagyon jó, melyeknek nagy részét különböző pályázatok keretében nyerte az  iskola. Ezeknek az eszközöknek nagy részét a kollégák használják is.

A tanfolyamon sorra vettük az IKT eszközöket, azok használatának lehetőségeit, működésüket. Megismerkedtek a kollégák a fájlműveletekkel  ( szövegek, képek mentése, másolása és beillesztése más dokumentumokba), a PPT-k készítésével, amit azóta szívesen alkalmaznak az órákon és a különböző iskolai rendezvényeken, ünnepi műsorok során.

A használatba vett új laptopokon futó Windows 8 operációs rendszer újdonságait is sorra vettük, valamint az új táblagépek használatát és azok tanórai alkalmazásának lehetőségeivel is  megismerkedhettek a kollégák.

Az iskola tantermeinek több mint fele rendelkezik digitális táblával és a hozzákapcsolt projektorral. Ezen eszközök használatával és a digitális tananyagokkal is ismerkedtünk.  A kollégákat nagyon érdekelte a tanfolyam ezen része.

A befejező foglalkozásokon pedig az SDT lehetőségeivel ismerkedtek a tantestület tagjai.

 

Összegzésként a tanfolyam elérte célját.  A tantestület érdeklődése és lelkesedése biztosíték lehet arra, hogy szívesen használják majd  az IKT eszközöket a tanórákon elősegítve azt , hogy a tanulók jobban elsajátíthatják az adott tananyagokat, érdeklődőbbek legyenek az egyes tantárgyak iránt.

 

PUSZTAKOVÁCSI - IKT1 PUSZTAKOVÁCSI - IKT2 PUSZTAKOVÁCSI - IKT3 PUSZTAKOVÁCSI - IKT4 PUSZTAKOVÁCSI - IKT5 PUSZTAKOVÁCSI - IKT6