A PÁLYÁZATRÓL BŐVEBBEN

 

A Pusztakovácsi Általános Iskola pályázati programjának alap kiindulópontja a társadalmilag eltérő státuszú, különböző képességekkel rendelkező diákok egyedi kompetenciáinak feltérképezése, feltárása és közösségi szintű megbeszélése, valamint a rálátás biztosítása számukra globális értelemben, életvitelt és környezet érintően is. Mindehhez újszerű pedagógiai módszertan bevezetését célozzuk meg.

Iskolánk nemcsak kis településen található, de maga az intézmény is kicsi, alacsony tanulói létszámmal. A diákok szociális és kulturális háttere nem mondható túl jónak. A tanulók jelentős része hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. Ezek a gyerekek  az integrációs programunk révén jutottak el eddig is őszi tanulmányi kirándulásra. Táborokba, pláne külföldre a szülők anyagi helyzete miatt nem jutottak s nem is jutnak el, ha csak mi nem lennénk ebben a tárgyban is a segítségükre. Ugyanakkor az iskola tanulmányi helyzete nem mutat rossz, vagy hanyatló képet. Sok tanuló kerül ki nagycsaládból, ahol sajnos a szülők nagy része munkanélküli, illetve az utóbbi időben a helyi közmunkaprogramban vesz részt. Nehéz a megélhetésük. Az iskolában azonban nem venni észre a különbségeket gyermek és gyermek között, és ez valamelyest talán a pedagógus kar hozzáállásának, hitvallásának is köszönhető. Megújulásra viszont szükség van, jobban, mint valaha!

Az innovatív pályázat abban tud leginkább segíteni, hogy az egyébként is hátrányos helyzetű térségben dolgozó pedagógusaink iskolarendszeren kívüli támogató-segítő program modellt ismerjenek meg, amelynek működtetése révén a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását gyorsíthatjuk.

Az idegen nyelvi ismereteket, az egészséges életmódot és az infokommunikációs kompetenciákat előtérbe helyező programunk segíti a közösség erejének megtapasztalását, s mindazon értékek felismertetését, amelyek társadalmi lényként való létezésünkben dominánsak.  A program során tanórán kívüli szabadtéri mozgásos rendezvényeket, nyelvi tábort, nyelvi témahetet, komplex közlekedési ismeretek oktatását, vállalkozói- és életpálya-építés érdekében tanácsadási szolgáltatás bevezetését, az infokommunikációs technológiák (IKT) szaktantárgyak oktatásban történő alkalmazását segítő képzést is tervezünk a két további pedagógusképzés mellett. Mindezekhez irodaszer- és eszközbeszerzés is párosul, hogy a projekt egyes tevékenységeihez szükséges infrastrukturális hátteret biztosítani tudjuk.

Iskolánk törekszik az innovációra, mert mind szociálisan, mind pedagógiai szempontból szükség van a megújulásra. A rossz szociális helyzetet mindenféle kulturális és szakmai programmal igyekszünk az iskola lehetőségei szerint kárpótolni. A program igen erős ösztönző hatással bírhat. A tanulók megismerik program szakmai részleteit, erről beszélnek szüleikkel, tanáraikkal, kortársaikkal. A hallottak erős motivációs hatása külön kiemelendő. A pályázat fizikai megvalósításával a pozitív élmények tovább erősítik az iskolához, az osztályhoz való kötődést, emelik az osztályközösség aktivitását, a szülők empatikus érzékét javítják, és továbblépésre sarkalják a diákokat, ezáltal is fejlesztve a kompetenciákat, a kreativitásukat és a kapcsolatteremtő képességüket. Vagyis mindazon tulajdonságokat, amik a sikeres és tudatos, egészséges életszemlélethez szükségesek.